Thông báo

THÔNG BÁO: Lịch kiểm tra bù và thi hết môn hệ liên thông Trung cấp – Cao đẳng khóa 1 đợt 1

Bởi E-Class Advisor 2 -

TRƯỜNG CĐ CÔNG THƯƠNG HÀ  NỘI

HCIT ONLINE

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2020

 THÔNG BÁO

Lịch kiểm tra bù và thi hết môn hệ liên thông Trung cấp – Cao đẳng

            Trường Cao đẳng Công thương Hà Nội thông báo lịch kiểm tra bù môn Kế toán thuế đối với sinh viên online hệ Liên thông Khóa 1 đợt 1 (nhập học trước ngày 31/10/2019) ngành Kế toán như sau:

Ngành

Môn kiểm tra

Thời gian kiểm tra

Hình thức kiểm tra

Thứ

Ngày

Ca

Kế toán

Kế toán thuế

Chủ nhật

31/05/2020

14h - 14h45 (45 phút)

Kiểm tra trực tuyến trắc nghiệm trên máy tính

            Trường Cao đẳng Công thương Hà Nội thông báo lịch thi hết môn đối với sinh viên online hệ Liên thông Khóa 1 đợt 1 (nhập học trước ngày 31/10/2019) cả 3 ngành Kế toán, Quản trị kinh doanh, Công nghệ thông tin như sau:

Ngành

Môn thi

Thời gian thi

Hình thức thi

Thứ

Ngày

Ca

  

Công nghệ thông tin

Kỹ năng mềm

Chủ nhật

07/06/2020

 8:00 – 9:30   (90 phút)

Thi trực tuyến trắc nghiệm trên máy tính

An toàn và bảo mật thông tin

Chủ nhật

07/06/2020

10:00 – 11:30

(90 phút)

Thi trực tuyến trắc nghiệm trên máy tính

 

 Kế toán

Kỹ năng mềm

Chủ nhật

07/06/2020

8:00 – 9:30   (90 phút)

Thi trực tuyến trắc nghiệm trên máy tính

Kế toán thuế

Chủ nhật

07/06/2020

10:00 – 11:30

(90 phút)

Thi trực tuyến trắc nghiệm trên máy tính

 

 

 

 

Quản trị kinh doanh

Kỹ năng mềm

Chủ nhật

07/06/2020

8:00 – 9:30   (90 phút)

Thi trực tuyến trắc nghiệm trên máy tính

Khởi sự doanh nghiệp

Chủ nhật

07/06/2020

10:00 – 11:30

(90 phút)

Thi trực tuyến trắc nghiệm trên máy tính

Quản trị Marketing

Chủ nhật

07/06/2020

13:00 – 14:30

(90 phút)

Thi trực tuyến trắc nghiệm trên máy tính

Quản trị dự án

đầu tư

Chủ nhật

07/06/2020

15:00 – 16:30

(90 phút)

Thi trực tuyến trắc nghiệm trên máy tính

Chú ý:

1. Sinh viên được dự thi hết môn phải đạt đủ 2 điều kiện sau:

- Điểm quá trình đạt 5.0 trở lên ( ≥ 5.0);

- Đã đóng đầy đủ học phí Học kỳ 2 theo thông báo ngày 18/05/2020

Danh sách đủ điều kiện dự thi sẽ được đăng trên hệ thống sau khi các bạn hoàn thành bài kiểm tra giữa môn học.

2. Sau khi thi hết môn nhà trường sẽ tiếp tục cấp quyền học cho sinh viên các môn học mới.

                                                                                   

 


Thông báo lịch kiểm tra của sinh viên Cao đẳng khóa 1 đợt 2 (nhập học từ 01.11.2019 đến 31.12.2019)

Bởi E-Class Advisor 1 -

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG THƯƠNG HÀ  NỘICỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2020THÔNG BÁO

Lịch kiểm tra thường xuyên và định kỳ môn học

            Trường Cao đẳng Công thương Hà Nội thông báo lịch kiểm tra thường xuyên và định kỳ đối với sinh viên online hệ Cao đẳng khóa 1 đợt 2 như sau:

Ngành

Môn kiểm tra

Ngày kiểm tra

 

Thời gian làm bài

Kiểm tra thường xuyên (30 phút)

Kiểm tra định kỳ (45 phút)

 Kế toán

Pháp luật đại cương

        30/05/2020

8h00 – 8h30

9h00 – 9h45

Marketing căn bản

14h00 – 14h30

15h00 – 15h45

Kinh tế vi mô

06/06/2020

8h00 – 8h30

9h00 – 9h45

Nguyên lý kế toán

14h00 – 14h30

15h00 – 15h45

Kỹ năng mềm

07/06/2020

8h00 – 8h30

9h00 – 9h45

Luật kinh tế

14h00 – 14h30

15h00 – 15h45

 QTKD

Pháp luật đại cương

        30/05/2020

8h00 – 8h30

9h00 – 9h45

Marketing căn bản

14h00 – 14h30

15h00 – 15h45

Kinh tế vi mô

06/06/2020

8h00 – 8h30

9h00 – 9h45

Nguyên lý kế toán

14h00 – 14h30

15h00 – 15h45

Kỹ năng mềm

07/06/2020

8h00 – 8h30

9h00 – 9h45

Khởi sự doanh nghiệp

14h00 – 14h30

15h00 – 15h45

CNTT

Pháp luật đại cương

30/05/2020

8h00 – 8h30

9h00 – 9h45

Lắp ráp và bảo trì máy tính

14h00 – 14h30

15h00 – 15h45

Kỹ năng mềm

07/06/2020

8h00 – 8h30

9h00 – 9h45

Kiến trúc máy tính

14h00 – 14h30

15h00 – 15h45

 

 Chú ý:

1. Đối tượng dự thi:

- Sinh viên online hệ Cao đẳng của khóa 1 đợt 2 (nhập học từ ngày 01/11/2019 đến ngày 31/12/2019).

(Có danh sách kèm theo)

2. Sau khi thực hiện các bài kiểm tra các bạn tiếp tục học và ôn tập để chuẩn bị thi hết môn.

 

 

Trung tâm đào tạo HCIT

 

 

 

 

 

 

 


Thông báo lịch kiểm tra cho sinh viên online hệ Liên thông khóa 1 đợt 2 và khóa 2 đợt 1

Bởi E-Class Advisor 2 -

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG THƯƠNG HÀ  NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2020

THÔNG BÁO

Lịch kiểm tra thường xuyên và định kỳ môn học

            Trường Cao đẳng Công thương Hà Nội thông báo lịch kiểm tra thường xuyên và kiểm tra định kỳ đối với sinh viên online hệ Liên thông khóa 1 đợt 2 và khóa 2 đợt 1 như sau:

Lớp

Ngành

Môn học

Ngày kiểm tra

 Thời gian làm bài

Kiểm tra thường xuyên       (30 phút)

Kiểm tra định kỳ      (45 phút)

LT khóa 1 đợt 2 (nhập học từ 1/11/2019 -31/12/2019)

 Kế toán

Kế toán thuế

31/05/2020

8h - 8h30

14h - 14h45

Kỹ năng mềm

9h - 9h30

15h - 15h45

 QTKD

Khởi sự doanh nghiệp

31/05/2020

8h - 8h30

14h - 14h45

Kỹ năng mềm

9h - 9h30

15h - 15h45

CNTT

An toàn và bảo mật thông tin

31/05/2020

8h - 8h30

14h - 14h45

Kỹ năng mềm

9h - 9h30

15h - 15h45

 LT khóa 2 đợt 1 (nhập học từ 1/1/2020 -31/3/2020)

 Kế toán

Tiếng anh cơ bản

31/05/2020

8h - 8h30

 

Giáo dục chính trị

9h - 9h30

 

 QTKD

Tiếng anh cơ bản

31/05/2020

8h - 8h30

 

Giáo dục chính trị

9h - 9h30

 

CNTT

Tiếng anh cơ bản

31/05/2020

8h - 8h30

 

Giáo dục chính trị

9h - 9h30

 

 

  Chú ý:

* Đối tượng dự kiểm tra:

- Sinh viên online hệ Liên thông các ngành:

+ LT khóa 1 đợt 2 (nhập học từ 1/11/2019 -31/12/2019).

+ LT khóa 2 đợt 1 (nhập học từ 1/1/2020 -31/3/2020).

(Có danh sách kèm theo)

- Đã đóng đầy đủ học phí theo quy định.

* Sau khi thực hiện các bài kiểm tra các bạn tiếp tục học và ôn tập để chuẩn bị thi hết môn.

* Ngân hàng câu hỏi sẽ được đăng vào ngày 23/05/2020.

Trung tâm đào tạo HCIT

 

Người lập kế hoạch 

 

Trần Thị Hảo

 

 


Các chủ đề cũ hơn...