Thông báo

THÔNG BÁO: Lịch thi hết môn Học kỳ 1 cho sinh viên đợt 2 khóa 1 hệ Cao đẳng và Liên thông

THÔNG BÁO: Lịch thi hết môn Học kỳ 1 cho sinh viên đợt 2 khóa 1 hệ Cao đẳng và Liên thông

Bởi Người dùng đã bị xóa -
Số lượng các câu trả lời: 0

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG THƯƠNG HÀ  NỘICỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2020

THÔNG BÁO

Lịch thi hết môn Học kỳ 1

Trường Cao đẳng Công thương Hà Nội thông báo lịch thi hết môn Học kỳ 1 đối với học viên online nhập học đợt 2 Khóa 1 (từ 01/11/2019 - 31/12/2019) hệ Cao đẳng và Liên thông cả 3 ngành Kế toán, Quản trị kinh doanh, Công nghệ thông tin như sau:

Hệ đào tạo

TT

Môn học

Thời gian thi

Hình thức thi

 

Thứ

Ngày

Ca

CAO

ĐẲNG

1

Giáo dục chính trị

Chủ nhật

22/03/2020

8:00 – 9:30   (90 phút)

Thi trực tuyến trắc nghiệm trên máy tính

2

Tin học đại cương

Chủ nhật

22/03/2020

10:00 – 11:30 (90 phút)

Thi trực tuyến trắc nghiệm trên máy tính

3

Tiếng Anh 1

Chủ nhật

22/03/2020

14:00 – 15:30

(90 phút)

Thi trực tuyến trắc nghiệm trên máy tính

4

Tiếng Anh 2

Chủ nhật

22/03/2020

16:00 – 17:30

(90 phút)

Thi trực tuyến trắc nghiệm trên máy tính

LIÊN

 

THÔNG

1

Giáo dục chính trị

Chủ nhật

22/03/2020

8:00 – 9:30   (90 phút)

Thi trực tuyến trắc nghiệm trên máy tính

2

Tiếng Anh

Chủ nhật

22/03/2020

10:00 – 11:30

(90 phút)

Thi trực tuyến trắc nghiệm trên máy tính

 Chú ý:

1. Học viên được dự thi hết môn phải đạt đủ 2 điều kiện sau:

- Điểm quá trình đạt 5.0 trở lên ( ≥ 5.0);

- Đã đóng đầy đủ học phí học kỳ 1 khi nhập học (10 tín chỉ).

    Danh sách đủ điều kiện dự thi (file đính kèm được đăng trong từng môn học).

 

2. Môn Tiếng Anh tổng cộng 6 tín chỉ gồm 12 bài (12 Video) chia làm 2 học phần mỗi học phần 3 tín chỉ. Học phần 1 từ bài 1 đến bài 6 (Video 1 đến Video 6); học phần 2 từ bài 7 đến bài 12 (Video 7 đến Video 12). Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm ôn thi cho 2 học phần khác nhau.

3. Sau khi thi hết môn nhà trường sẽ tiếp tục cấp quyền học cho học viên các môn của học kỳ 2.