Thông báo

THÔNG BÁO: Lịch kiểm tra giữa Học kỳ 2 cho sv Cao đẳng

THÔNG BÁO: Lịch kiểm tra giữa Học kỳ 2 cho sv Cao đẳng

Bởi Người dùng đã bị xóa -
Số lượng các câu trả lời: 0

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG THƯƠNG HÀ  NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 17 tháng 03 năm 2020

 

THÔNG BÁO

Lịch kiểm tra giữa Học kỳ 2

Trường Cao đẳng Công thương Hà Nội thông báo lịch kiểm tra giữa kỳ của Học kỳ 2 đối với sinh viên online đợt 1 Khóa 1 (nhập học trước 31/10/2019) hệ Cao đẳng của cả 3 ngành Kế toán, Quản trị kinh doanh, Công nghệ thông tin như sau:

Ngành đào tạo

TT

Môn học

Thời gian kiểm tra

Hình thức kiểm tra

Thứ

Ngày

Ca

Kế

 

toán

1

Pháp luật đại cương

Chủ nhật

29/03/2020

 8:00 – 8:45   

(45 phút)

Kiểm tra trực tuyến trắc nghiệm trên máy tính

2

Luật kinh tế

Chủ nhật

29/03/2020

9:00 – 9:45

(45 phút)

Kiểm tra trực tuyến trắc nghiệm trên máy tính

3

Kinh tế vi mô

Chủ nhật

29/03/2020

10:00 – 10:45

(45 phút)

Kiểm tra trực tuyến trắc nghiệm trên máy tính

4

Marketing

Chủ nhật

29/03/2020

14:00 – 14:45

(45 phút)

Kiểm tra trực tuyến trắc nghiệm trên máy tính

5

Nguyên lý kế toán

Chủ nhật

29/03/2020

15:00 – 15:45

(45 phút)

Kiểm tra trực tuyến trắc nghiệm trên máy tính

Quản

 

trị

 

kinh

 

doanh

1

Pháp luật đại cương

Chủ nhật

29/03/2020

8:00 – 8:45   

(45 phút)

Kiểm tra trực tuyến trắc nghiệm trên máy tính

2

Khởi sự doanh nghiệp

Chủ nhật

29/03/2020

9:00 – 9:45

(45 phút)

Kiểm tra trực tuyến trắc nghiệm trên máy tính

3

Kinh tế vi mô

Chủ nhật

29/03/2020

10:00 – 10:45

(45 phút)

Kiểm tra trực tuyến trắc nghiệm trên máy tính

4

Marketing

Chủ nhật

29/03/2020

14:00 – 14:45

(45 phút)

Kiểm tra trực tuyến trắc nghiệm trên máy tính

5

Nguyên lý kế toán

Chủ nhật

29/03/2020

15:00 – 15:45

(45 phút)

Kiểm tra trực tuyến trắc nghiệm trên máy tính

Công

 

nghệ

 

thông

 

tin

1

Pháp luật đại cương

Chủ nhật

29/03/2020

8:00 – 8:45   

(45 phút)

Kiểm tra trực tuyến trắc nghiệm trên máy tính

2

Lắp ráp và bảo trì máy tính

Chủ nhật

29/03/2020

9:00 – 9:45

(45 phút)

Kiểm tra trực tuyến trắc nghiệm trên máy tính

3

Kiến trúc máy tính

Chủ nhật

29/03/2020

10:00 – 10:45

(45 phút)

Kiểm tra trực tuyến trắc nghiệm trên máy tính

 

Chú ý:

1. Sinh viên được kiểm tra giữa kỳ phải đạt đủ điều kiện sau:

- Nhập học trước ngày 31/10/2019

- Đã đóng đầy đủ học phí học kỳ 2 theo thông báo ngày 12/03/2020.

Danh sách đủ điều kiện dự kiểm tra, nhà trường sẽ thông báo vào ngày 28/03/2020 sau khi chốt danh sách đã đóng học phí học kỳ 2 đầy đủ.

2. Sau khi kiểm tra giữa kỳ các bạn tiếp tục học và ôn tập để chuẩn bị thi hết môn.